Artikelen over: Overige modules

Opdracht module

Aan je leerlijn kun je verschillende soorten modules toevoegen. Denk bijvoorbeeld aan lesmodules, video's, en downloads. Bij onze betaalde abonnementen kun je ook de opdracht module aan je leerlijn toevoegen. Hiermee kun je cursisten bijvoorbeeld bestanden laten inleveren en interacties laten starten. In dit artikel leggen we je uit wat je er precies allemaal mee kunt.

Wat is een opdracht?


Een opdracht voeg je toe aan je leerlijn, als je wilt dat je cursisten bestanden kunnen inleveren en/of als je wilt dat ze interacties kunnen starten. Aan de ingeleverde bestanden kun jij als trainer of (groeps)manager een score toekennen. Bovendien beslis je of het gaat om een individuele opdracht of een gezamenlijke opdracht.

Een opdracht voeg je op dezelfde manier toe aan je leerlijn als bijvoorbeeld je lesmodules. Je kunt dit artikel lezen als je niet weet hoe je dit doet.

Hieronder zie je een voorbeeld van een gezamenlijke opdracht vanuit de weergave van een trainer of (groeps)manager.Helemaal in te stellen naar jouw wens


Wanneer je de opdracht aan je leerlijn toevoegt, moet je nog een aantal instellingen zetten en velden invullen. We lopen ze hieronder beknopt door.


Opdrachtsoort: allereerst kies je of je de opdracht individueel wilt inzetten of als een gezamenlijke opdracht.

Als je kiest voor gezamenlijk, dan kan elke deelnemer van jouw leerlijn bestanden uploaden en meedoen aan de discussie (als je deze hebt aangezet).
Kies je voor een individuele opdracht, dan ziet een cursist niet wat andere deelnemers hebben ingeleverd. Discussie kan alleen plaatsvinden tussen de betreffende deelnemer en de trainer of (groeps)manager.

Beoordeling met: kies hier of je een beoordeling wilt hangen aan ingeleverde opdrachten. Dit kan een cijfer tussen 1 en 10 zijn of een 'voldaan' of 'niet voldaan'. Natuurlijk is het ook mogelijk om geen beoordeling toe te passen.

Titel & beschrijving: gebruik de titel en de beschrijving om duidelijk te maken wat deelnemers precies moeten doen.

Bijlage: hier kun je zelf een bestand toevoegen. Denk bijvoorbeeld aan de instructies van je opdracht.

Trainers, (groeps)managers en deelnemers kunnen bestanden uploaden: als je wilt dat je deelnemers een bestand kunnen inleveren, dan vink je deze optie
aan. Het inleveren van bestanden is een optie, omdat je de opdracht ook op een andere manier kan inzetten, namelijk als discussie forum. Hiervoor vink je de optie hieronder aan.

Trainers, (groeps)managers en deelnemers kunnen discussiëren: als je dit aanvinkt, kunnen discussies worden gestart. Afhankelijk of het een gezamenlijke of een individuele opdracht is, vindt een discussie plaats tussen alle cursisten of een enkele cursist en de trainer of (groeps)manager.

Weging: stel hier in hoe vaak de opdracht mee moet tellen voor de gemiddelde score van de leerlijn. De score die een deelnemer voor de hele leerlijn heeft gehaald, vind je terug onder 'deelnemers' in het beheer van je leerlijn en onder '[rapportages](/nl/article/rapportages-maken-12zqlj0/)'.

Notificaties


Zowel deelnemers als trainers en groepsmanagers kunnen notificaties ontvangen van de opdracht. Bijvoorbeeld als er een bestand wordt ingeleverd of als er een reactie wordt gegeven. Deze notificaties worden per mail verstuurd. Hieronder een overzicht van notificaties die verzonden kunnen worden:

ActieDoorNotificatie naar
Cijfer gevenTrainer of groepsmanagerDeelnemer
Bestand uploadenDeelnemer, trainer of groepsmanagerDeelnemer, trainer of groepsmanager
Reactie in gezamenlijke opdrachtDeelnemer, trainer of groepsmanagerDeelnemer, trainer of groepsmanager
Reactie in individuele opdrachtTrainer of groepsmanagerDeelnemer
Openen/sluiten van opdrachtDeelnemer, trainer of groepsmanagerDeelnemer, trainer of groepsmanager


Let op: de notificaties worden alleen verstuurd als de optie 'geautomatiseerde updates' aan staat onder je profielinstellingen.

Hieronder zie je een voorbeeld van een notificatie die door een deelnemer wordt ontvangen:


Notificaties uitzetten


Een trainer/groepsmanager kan de notificaties voor een specifieke opdracht uitzetten. Dit doe je met het icoontje van een bel. Je zet de notificaties dan alleen uit voor jezelf.

Gaat het om een individuele opdracht? Klik dan eerst op de naam van een deelnemer om dit icoontje te vinden.


Wie heeft wat ingeleverd?


Zeker als je meerdere opdrachten in je leerlijn hebt, is het fijn om per deelnemer snel inzicht te hebben in welke opdrachten ingeleverd zijn - en welke nog niet. Open je leerlijn en klik dan op het tabje 'deelnemers'. Klik vervolgens op de naam van je deelnemer > Detail om een overzicht te openen. Je ziet hier niet alleen de voortgang op lesmodules, maar ook de voortang op alle opdrachten in de leerlijn.


Is er bij de opdracht een document ingeleverd door de cursist of een discussie geplaatst? Dan zie je onder deze kolommen een vinkje. Bovendien kun je zien of de opdracht al beoordeeld is en wat de huidige status van de opdracht is (open of gesloten).

Voorbeelden van toepassingenDoordat je de opdracht zowel individueel als gezamenlijk kunt inzetten en bovendien ook nog kunt variëren in het gebruik van de opties om bestanden te
uploaden en discussies te starten, kun je met de opdracht veel kanten op.

We geven je daarom een aantal voorbeelden van toepassingen. Zo weet jij wat je precies kunt met de opdracht en doe je misschien ook wel inspiratie op voor je eigen leerlijn.

Voorbeeld 1: een individuele eindopdrachtElk jaar start er binnen jouw organisatie een groep stagiaires. Pluvo gebruiken zij tijdens hun stage, om verdiepende lesmodules te volgen over de organisatie en het werk. Aan het einde van de stage moeten zij een individuele eindopdracht maken. Deze leveren ze in via Pluvo, waarna ze een cijfer ontvangen. Je wilt als begeleider het cijfer kunnen toelichten en vragen hierover kunnen beantwoorden. Dit moet alleen zichtbaar zijn voor de betreffende cursist, niet voor alle deelnemers.

Hiervoor kun je prima gebruik maken van een opdracht in Pluvo.
Kies bij opdrachtsoort voor een individuele opdracht;
Zorg dat je het veld 'beoordeling met' op 'cijfer' zet.
De opties om bestanden te uploaden en discussies te starten zet je aan.

Als trainer kun jij zelf ook bestanden toevoegen. Je kunt op die manier een uitgebreide beoordeling van het ingeleverde bestand uploaden.

Voorbeeld 2: een discussie starten over de inhoud van een lesmodule
Je hebt een leerlijn gemaakt voor mensen met diabetes. In een van de modules geef je je deelnemers adviezen om een gezonde levensstijl beter vol te kunnen
houden. Je weet dat gedragsverandering lastig is, dus je wilt dat je deelnemers elkaar via een discussieforum tips kunnen geven. Zo kunnen zij ook van elkaars ervaringen leren.

Voor dit voorbeeld kun je als volgt een opdracht toevoegen aan je leerlijn:
Kies bij opdrachtsoort voor een gezamenlijke opdracht;
Kies in het veld 'beoordeling met' voor 'geen'.
Je kunt de optie om bestanden te uploaden uitzetten, maar de optie om discussies te starten zet je aan.


Voorbeeld 3: een gezamenlijke opdracht


Je bent trainer bij een cultureel centrum en je leert jongeren acteren. Elke week is er een fysieke bijeenkomst. Voor de start van de volgende bijeenkomst, wil je dat de jongeren gezamenlijk een stukje opvoeren en dit filmen. Zij kunnen dit via Pluvo inleveren. Je vindt het niet nodig om discussies te starten, want je bespreekt de opnames tijdens de fysieke bijeenkomst uitvoerig. Je wilt geen cijfer toekennen, maar alleen aangeven of de jongeren de opdracht succesvol hebben afgerond.

Voor dit voorbeeld kun je als volgt een opdracht toevoegen aan je leerlijn:
Kies bij opdrachtsoort voor een gezamenlijke opdracht;
Kies in het veld 'beoordeling met' voor 'Voldaan/Niet voldaan'.
Je zet de optie om bestanden te uploaden aan. De optie om discussies te starten zet je uit.

De gezamenlijke opdracht kan door één van de jongeren ingeleverd worden. Wanneer jij een beoordeling toekent, dan is dit zichtbaar voor alle jongeren in de leerlijn, ongeacht wie het bestand uiteindelijk heeft ingeleverd.

Je ziet dat de opdracht dus op heel verschillende manieren toepasbaar is. Weet je niet zeker of de opdracht voor jouw leervraag geschikt is? Vraag het gerust eens aan een van onze e-learning experts via de intercom!

Bijgewerkt op: 29/12/2023

Was dit artikel nuttig?

Deel uw feedback

Annuleer

Dankuwel!