Artikelen over: Lesmodules

Puntentelling bij vraagvormen

Per antwoord en vraag kun je punten vergeven. Per les worden de maximaal te halen punten per vraag bij elkaar opgeteld. Dit zijn dan de maximaal te halen punten van die les. Vervolgens worden de door de deelnemer behaalde punten geteld in deze les en die zetten we vervolgens af tegen het maximaal aantal punten. Dit levert uiteindelijk het behaalde percentage van de les op.

Deze lespercentages bepalen weer het totaal percentage op basis van het gemiddelde van alle lessen.

PuntensysteemBij Pluvo werken wij met een puntensysteem. Dit betekent dat je bij elk antwoord op een vraag punten moet invullen. Dit heeft als voordeel dat de vragen ten opzichte van elkaar kunnen verschillen in waarde. Dat houdt in dat een bepaalde vraag belangrijker kan zijn dan de ander. Maar dit betekent ook dat een antwoord een beetje goed of fout kan zijn. Heel genuanceerd dus.Punten per vraagIedere vraag heeft een 'totaal aantal punten' te vergeven. Dit aantal is in te stellen bij het totaal aantal punten van een vraag.

Alle 'totaal aantal punten' van de vragen van een les worden bij elkaar opgeteld. Dit is dan het totaal aantal punten dat je kunt verdienen voor een les.

Het kan dus zijn dat iemand 3 antwoorden van 2 punten per antwoord goed heeft, maar je maximaal 5 punten voor de vraag wilt geven. Jij hebt de regie in handen, alles is mogelijk!

Punten geven per antwoordDoordat je per antwoord kan aangeven hoeveel punten je kunt verdienen op de vraag, kun je zorgen dat iemand een antwoord helemaal goed, een beetje goed of gewoon fout heeft. Door een totaal aantal punten van 2 te geven kan een antwoord met 1 punt zorgen voor een half goed antwoord. Een antwoord met 2 punten zorgt voor een volledig goed antwoord. Op deze manier kun je heel specifiek bepalen hoe iemand zijn punten bij elkaar sprokkelt. Deze puntenverdeling kun je zelf instellen.

Wil je strafpunten geven op een antwoord? Vul dan een '-' getal voor de punten in. Een cursist kan nooit minder dan 0 punten op een vraag halen, maar je kunt zo wel strafpunten instellen wanneer iemand bijvoorbeeld 5 antwoorden moet geven en 1 verkeerd antwoord heeft ingevuld.

Tellen de punten van de les niet mee voor de eindscore?
Je kunt bij de instellingen van de les aangeven of de punten meetellen voor het eindresultaat of niet.

Bijgewerkt op: 29/12/2023

Was dit artikel nuttig?

Deel uw feedback

Annuleer

Dankuwel!