Artikelen over: Externe koppelingen

AFAS GetConnector: Groepslidmaatschap

Deze stappen bestaat uit de onderstaande acties:
Een vrij contact bestand configureren
Een vrije tabel configureren
Velden toevoegen aan het vrije contact bestand
Velden zichtbaar maken bij de medewerker
Een GetConnector configureren
De AppConnector configuren
Het doorgeven van de benodigde informatie aan Pluvo

1. Een vrij contact bestand configurerenKies binnen het menu Algemeen in de sectie omgeving de optie van beheer en klik daarna op Eigenschappen. Er opent zich nu een nieuw menu, klik hierin op de tab vrije contactbestanden.Dubbelklik op een bestand dat nog niet in gebruik is (een bestand met een naam als ‘Vrij contact bestand’). Onthoud de naam van het precies gebruikte vrije contactbestand. Vul in de tab Algemeen bij de omschrijving ‘PLUVO_GROEP’ in.

Ga daarna naar de tab zichtbaar bij en vink hier medewerker aan en druk op ok.2. Een vrije tabel configurerenKies binnen het menu Algemeen in de sectie Intrichting de optie van Vrije tabel. Kies in het menu dat hierna opent de optie nieuw.Vul bij Omschrijving ‘PLUVO_groepen’ in en geef het veld Lengte code de waarde ‘3’ en het veld Lengte omschrijving ‘100’ als waarde. Vul daarna de tabel met de groepen die je wilt synchroniseren met Pluvo zoals in het voorbeeld hieronder en klik op voltooien.3. Velden toevoegen aan het vrije contact bestandKies binnen het menu Algemeen in de sectie Beheer de optie Management tool. Dubbelklik op de functiegroep Organisatie/persoon.

Selecteer in de linker kolom de optie PLUVO_groep en klik op nieuw. Configureer het bestand met de volgende opties:
Veldtype: Tabelkoppeling
Label: PLUVO_groep
Kolomtekst : PLUVO_groepKoppeling naar tabellen: PLUVO_groepenKlik op voltooien en ga naar het tabblad Tabbladen en klik op nieuw.

Vul bij Naam tabblad ‘PLUVO_groepen’ en voeg uit de linker kolom PLUVO_groep toe en klik op ok.

De autorisatie start nu op, geef de gewenste gebruikersgroepen toegang tot de PLUVO_groep en PLUVO_groepen tabbladen.4. Velden zichtbaar maken bij de medewerkersKies binnen het menu HRM in de sectie Medewerker de optie Medewerker.Kies de medewerker die je wilt meenemen en selecteer in de linker kolom de optie PLUVO_groep en klik in de rechter kolom op de menu optie PLUVO_groepen en selecteer de optie Nieuwe weergave…Selecteer de optie gebaseerd op een bestaande weergave. Selecteer PLUVO_groepen en klik op Volgende. Geef hierna de weergave de naam ‘PLUVO_groepen’.Vink nu Alle beschikbare koppelingen weergeven aan en voeg de volgende
velden toe:
Volgnummer
Omschrijving (binnen PLUVO_groep)
PLUVO_groep

Klik nu op voltooien.Klik nu op nieuw.

Kies een PLUVO_groep en klik op OK. Voeg zo alle groepen waar een medewerker recht op heeft toe.

Je kunt de toegevoegde groepen verifiëren door in CRM in het CRM menu binnen de optie Vrij contactbestand de optie PLUVO_groep te selecteren.Hier zie je dan alle toegevoegde medewerkers5. Een GetConnector configurerenKies binnen het menu Algemeen in de sectie uitvoer de optie van
beheer en klik daarna op GetConnector.Je krijgt hierna het onderstaande scherm te zien. Klik hier op nieuw en vink gebaseerd op een bestaande gegevensverzameling aan. Filter hier op Vrij contactbestand en kies de zelfde optie als eerder genomen bij de stap een vrij contactbestand configureren en klik op volgende.Vul bij omschrijving in PLUVO_GET_GROUP en klik op volgende.Druk op gegevens en vink alle beschikbare koppelingen weergeven aan. Je moet nu de volgende velden toevoegen. Kies binnen Vrije velden -> PLUVO_groep - > PLUVO_groepen de opties Code en Omschrijving.Ga daarna naar Contact - > C ontacten -> Organisatie/Persoon -> Koppelingen - > Medewerker. Binnen het Medewerker mapje bevind zich nogmaals een ‘Medewerker’ map, voeg deze toe.Klik op voltooien.

Het doorgeven van de benodigde informatie aan PluvoGeef nu de naam van de aangemaakte GetConnector aan Pluvo door.

Bijgewerkt op: 13/06/2024

Was dit artikel nuttig?

Deel uw feedback

Annuleer

Dankuwel!